Het koor

Kamerkoor Cabaletta is een gemengd koor bestaande uit enthousiaste koorzangers die een uitdaging zoeken bij het zingen. Mooie, spannende, maar ook soms moeilijke muziek en dan ook vaak nog a capella.

Onze dirigente, tevens zangpedagoge, laat ons stevig repeteren. Per stemsoort, door elkaar staan, in groepjes, alles wordt gedaan om je partij goed onder de knie te krijgen.

Meestal krijg je ook thuis muziekfiles toegezonden, zodat je thuis je eigen partijen nog eens na kunt zingen en we tijdens de repetities meer gelegenheid hebben om samen te studeren.

We streven er naar om per jaar minimaal een drietal concerten te geven. Het voorjaarsconcert is daarbij al een echte traditie geworden.
We treden meestal op in de omgeving van Venlo, soms alleen, soms in samenwerking met andere koren en artiesten.
Ook wordt er regelmatig een koorreis georganiseerd waarbij we dan drie dagen op stap gaan met regelmatig een optreden en uiteraard ook vrije tijd. 

Wilt u echt genieten van ons koor, kom dan gerust eens op woensdagavond kijken of meezingen. Het repertoire is erg uitgebreid en op onze website staat onder “repertoire” aangegeven wat we de laatste drie jaar zoal hebben gezongen.

Keuze genoeg.

Voorjaarsconcert-15
Voorjaarsconcert-11
DSC03311

Uw toegang tot het ledenportaal

Uw privacy

coffeeBij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.