Dirigent

Al tijdens haar studie dirigeerde Irene Meeuvis 2 jongerenkoren. Koordirectie was ook een van de bijvakken tijdens haar studie Solozang aan het Maastrichts Conservatorium. Na haar studie is ze zich meer gaan toeleggen op het lesgeven en het zingen. Wel heeft ze in die periode haar verbondenheid met koren behouden door het geven van vele stemvormingslessen en het vervangen van dirigenten.

Inmiddels staat ze alweer zo’n negen jaar voor Kamerkoor Cabaletta. Het repertoire van een kamerkoor gaf haar voldoende uitdaging om er zich in vast te bijten. Ze was immers meer thuis in het opera/theatergenre en de liedkunst. Maar de paralellen vond ze in inleving en interpretatie. Het dirigeren van Cabaletta gaf haar zoveel plezier dat ze inging op invitaties van andere koren. Zo dirigeert ze naast Cabaletta o.a. Melodia, een koor met voornamelijk operarepertoire en The Soundbytes, een ensemble met repertoire uit het lichtere genre.

Als optredend zangeres was ze te zien in de theaterproductie Maria v/s La Callas en zong ze operarollen als Suor Angelica, Euridice en Najade. In 2019 werkte ze mee aan de productie De Kempische Passion Waalre waar ze zowel het koor instudeerde als de rol van Maria op zich nam.

Uw toegang tot het ledenportaal

Uw privacy

coffeeBij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.